Weblog

Staţie Meteo live în Cheia

În prezent funţionează o staţie meteo ce transmite informaţii live pe internet la pensiunea La Rosa în Cheia.

25 May 2009

Citeşte în continuare...

Meteorologie şi Climatologie

Momentan folosim vremea prin satelit oferită de Accuweather.com, in acest an urmează sa instalam o staţie meteo proprie la Muntele Roău ce va furniza informaţii şi prognoze meteo in timp real. Statţa meteo va fi insoţită de două webcam-uri unul indreptat spre culmea Bratocea şi unul spre Gropşoarele-Zaganu.9 November 2008

Citeşte în continuare...

CONDIŢII CLIMATICE - Munţii Noştri nr. 34 Ciucaş de Maria Rodica Niculescu

Clima Masivului Ciucaş se încadrează în ţinutul climei de munţi cu altitudine mijlocie (800-1700 m) şi, mai puţin, în clima munţilor inalţi. Ea este ceva mai caldă decit cea din masivele inalte ale Carpaţilor, fapt care se reflectă şi în extensiunea mai redusă a pajiştilor subalpine propriu-zise, faţă de alte masive montane din ţară. Configuraţia reliefului, văile care taie adinc masivul au generat diferenţe relativ insemnate pe verticală, între poalele muntelui şi Vîrful Ciucaş fiind o diferenţă de nivel de aproximativ 1 000 m. Pînă în prezent, lipsa unor staţii meteorologice…

9 November 2008

Citeşte în continuare...