Weblog

REŢEAUA HIDROGRAFICĂ - Munţii Noştri nr. 34 Ciucaş - de Maria Rodica Niculescu

Teritoriul Masivului Ciucaş este brăzdat de pîraie ce aparţin la trei bazine hidrografice: Buzăului, Teleajenului şi Tărlungului. În drumul lor spre regiunile mai joase de la poalele muntelui, apele au săpat văi adînci, dînd naştere adesea unor chei sălbatice sau formîndu-şi lunci largi şi terase. O trăsătură caracteristică a hidrografiei Ciucaşului o constituie faptul că la obîrşie văile sînt lipsite de apă, izvoarele propriu-zise apărînd abia la circa 1 200-1 350 m altitudine, la baza conglomeratelor din care este alcătuit masivul.
Liniştite pe vreme frumoasă, dar necrezut de năvalnice pe timpul averselor, apele ce coboară pantele muntelui sînt limpezi şi bine oxigenate, ele asigurînd condiţii prielnice dezvoltării păstrăvului.
TELEAJENUL, deşi ocupă locul doi în aria Masivului Ciucaş, dupa suprafaţa bazinului, face parte…

9 November 2008

Citeşte în continuare...