Weblog

Flori de Munte din Masivul Ciucaş

Ghinţură de primăvară (Genţiana verna)

Tulpinile, de 2—5 cm, cu cîteva perechi de frunze mici, poartă la vîrt o singură floare de un albastru intens.Corola este formată …
ciucas gentianaciucas brandusa

21 May 2009

Citeşte în continuare...

FAUNA - Munţii Noştri nr. 34 Masivul Ciucaş de Maria Rodica Niculescu

Ca şi vegetaţia, fauna cunoaşte o etajare pe verticală, fiind influenţată în special de temperatura şi umiditate. Iimitele în care animalele îşi desfăşoară viaţa sînt însă mai largi şi mai puţin conturate, iar numărul speciilor scade o dată cu altitudinea. Dintre mamifere, căprioara (Capreolus capreolus) sălăşluieşte în pădurile dese, fără să urce mai sus, iar cerbul (Cervus elaphus) se face simţit pînă la limita superioară a podurii. Mai rar se întîlneşte rîsul (Linx linx), bursucul, hermelina, nevăstuica şi dihorul atit în pădurile de fag, cît şi în cele de molid. Prin pădurile dese, dar mai ales prin cotloanele ascunse ale munţilor de sub Culmile Bratocei sau ale Zoganului, se poate întîlmi ursul (Ursus arctos), care nu se sfieşte să coboare iarna pînă la Cheia…

10 November 2008

Citeşte în continuare...

FLORA Şl VEGETAŢIA - Munţii Noştri nr. 34 Ciucaş de Maria Rodica Niculescu

Bogăţia şi diversitatea elementelor care alcătuiese covorul vegetal al Masivului Ciucaş se datoresc şi ele condiţiilor impuse de climă, relief, soluri, precum şi aşezări geografice a ţării la răspîntia mai multor areale de vegetaţia a numeroaselor plante. Din oricare parte am urca în Masivul Ciucaş, primii paşi ne poartă prin poienile de la poalele muntelui şi apoi prin pădurea de amestec care inconjură muntele ca un briu de la 800 la 1 400 m. Ea este formată predominant din fag (Fagus sylvatica), care pe alocuri constituie păduri masive, formînd asociaţii pure de făgete. Asociat intîlnim carpenul (Corpinus betulus), frasinul (Fraxinus excelsior), gorunut (Ouercus petraea), ulmul de munte (Ulmus glabra) sorbul (Sorbus aucuparia), iar mai jos mesteacănul (Betula verrucosa) care-i dau un aspect mai variat.

9 November 2008

Citeşte în continuare...